0934.45.45.56 (TP.HCM - Vũng Tàu) | 0902.34.34.99 (Hà Nội - Đà Nẵng)
Thời gian làm việc 09:00 sáng - 20:00 tối

Nguyễn Ánh Hiền

Nguyễn Thị Ánh Hiền được đánh giá là bác sỹ có năng lực toàn diện nhất tại Pamas từ việc thăm khám, tư vấn đến điều trị và khả năng thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng


Gọi tư vấn
×