Trước đây da mặt tôi bị nám và nhăn lắm, từ khi tôi đến Pamas điều trị thì thấy đỡ đi rất nhiều.

Khi đến thì gặp cô Tuyết đã làm cho tôi, thì thấy cô rất dịu dàng, ân cần chỉ dẫn, và động viên tôi đi trị tiếp tại đây, tôi rất biết ơn và hôm nay da mặt tôi đã bớt nám và bớt nhăn, tôi xin cảm ơn Pamas và cô Tuyết và các cô khác rất nhiều.
Phạm Thị Khanh

Bình luận

Thông tin bắt buộc. Yêu cầu nhập vào. *